Có 1 kết quả:

sống
Âm Nôm: sống
Tổng nét: 12
Bộ: khẩu 口 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨フ一一一丨一一ノ丨
Unicode: U+20E19
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sinh sống