Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Tổng nét: 12
Bộ: khẩu 口 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丶一ノ丨ノ丶丨フ一
Unicode: U+20E20
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ví von