Có 1 kết quả:

phức
Âm Nôm: phức
Tổng nét: 12
Bộ: khẩu 口 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一丨フ一丨フ一丨一
Unicode: U+20E22
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phức

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thơm phức