Có 1 kết quả:

kể
Âm Nôm: kể
Tổng nét: 12
Bộ: khẩu 口 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丶一一一丨フ一一丨
Unicode: U+20E25
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

kể

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kể chuyện, kể công, kể lể