Có 1 kết quả:

mời
Âm Nôm: mời
Unicode: U+20E3C
Tổng nét: 11
Bộ: khẩu 口 (+8 nét)
Hình thái: ⿰𨒒
Nét bút: 丨フ一一フノ一丨丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mời

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mời khách