Có 1 kết quả:

mời
Âm Nôm: mời
Tổng nét: 11
Bộ: khẩu 口 (+8 nét)
Hình thái: 𨒒
Nét bút: 丨フ一一フノ一丨丶フ丶
Unicode: U+20E3C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 1

1/1

mời

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mời khách