Có 1 kết quả:

dớn
Âm Nôm: dớn
Tổng nét: 14
Bộ: khẩu 口 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丶丶フ一丨フ一丨一ノ丶
Unicode: U+20EE4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

dớn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dớn dác