Có 1 kết quả:

khoạch
Âm Nôm: khoạch
Tổng nét: 14
Bộ: khẩu 口 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一フ一ノ丨フ一一一ノ丶
Unicode: U+20F34
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

khoạch

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ho khoạch khoạch