Có 1 kết quả:

ngáy
Âm Nôm: ngáy
Unicode: U+20FF4
Tổng nét: 16
Bộ: khẩu 口 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一ノ丨フ一丨フ一一一一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngáy

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngáy ngủ, ngáy như sấm