Có 1 kết quả:

chuyện
Âm Nôm: chuyện
Unicode: U+2102F
Tổng nét: 16
Bộ: khẩu 口 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一ノ丨一丨フ一一丨一丶一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chuyện

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chuyện trò, chuyện vãn, gạ chuyện, nói chuyện; vẽ chuyện; xong chuyện