Có 1 kết quả:

thôi
Âm Nôm: thôi
Tổng nét: 16
Bộ: khẩu 口 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一ノ丨丨フ丨ノ丨丶一一一丨一
Unicode: U+21030
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thôi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lôi thôi