Có 1 kết quả:

dặn
Âm Nôm: dặn
Tổng nét: 18
Bộ: khẩu 口 (+15 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨フ丨丨フ一丨フ一丨フ一一一丨
Unicode: U+210D0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dặn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

căn dặn, dặn dò