Có 1 kết quả:

nhép
Âm Nôm: nhép
Tổng nét: 24
Bộ: khẩu 口 (+21 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一丨一一丨丨一一一一丨丨一一一一丨丨一一一
Unicode: U+21184
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhép

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lép nhép