Có 1 kết quả:

mỏ
Âm Nôm: mỏ
Tổng nét: 12
Bộ: thổ 土 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨一一丨丨一一一丨ノ丶
Unicode: U+213A1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mỏ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mỏ vàng