Có 1 kết quả:

vườn
Âm Nôm: vườn
Unicode: U+21470
Tổng nét: 16
Bộ: thổ 土 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丨フ一丨一丨フ一ノ丨ノ丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vườn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

khu vườn