Có 1 kết quả:

vùng
Âm Nôm: vùng
Tổng nét: 16
Bộ: thổ 土 (+13 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨一一丨丨ノフ丶一一一丨丶フ丶
Unicode: U+214C4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

vùng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vùng đất