Có 1 kết quả:

nền
Âm Nôm: nền
Unicode: U+21512
Tổng nét: 24
Bộ: thổ 土 (+21 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丨フ一一丶一丨フ一丨フ一一一丨丨一ノフノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nền

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nền nhà