Có 1 kết quả:

nhóm
Âm Nôm: nhóm
Tổng nét: 11
Bộ: tịch 夕 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨一丨フ一ノフ丶ノフ丶
Unicode: U+215A1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhóm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhóm họp