Có 1 kết quả:

đòi
Âm Nôm: đòi
Tổng nét: 14
Bộ: nữ 女 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フノ一フ丨丶ノ一ノフノノノ丶
Unicode: U+21866
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đòi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tôi đòi, con đòi