Có 1 kết quả:

chửa
Âm Nôm: chửa
Tổng nét: 18
Bộ: nữ 女 (+15 nét)
Hình thái:
Nét bút: フノ一ノ一丨一丶丶一一丨一ノ丨フ一一
Unicode: U+2190A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chửa

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

có chửa