Có 1 kết quả:

nòi
Âm Nôm: nòi
Unicode: U+21964
Tổng nét: 9
Bộ: tử 子 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フ丨一一一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nòi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nòi giống