Có 1 kết quả:

chữ
Âm Nôm: chữ
Tổng nét: 12
Bộ: tử 子 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶フフ丨一丶丶フフ丨一
Unicode: U+21982
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

chữ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chữ viết, chữ nghĩa