Có 1 kết quả:

chữa
Âm Nôm: chữa
Tổng nét: 14
Bộ: miên 宀 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶フ一丨ノ丨丨ノフ丶ノノノ
Unicode: U+21A87
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chữa

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chữa thẹn