Có 2 kết quả:

chútrốt
Âm Nôm: chút, rốt
Tổng nét: 11
Bộ: tiểu 小 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶一ノ丶ノ丶一丨丨ノ丶
Unicode: U+21B87
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/2

chút

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

một chút, chút xíu

rốt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rốt cuộc