Có 1 kết quả:

choai
Âm Nôm: choai
Tổng nét: 12
Bộ: tiểu 小 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丨丨一一ノフ丨ノ丶ノ
Unicode: U+21B93
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

choai

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

choai choai