Có 2 kết quả:

hoằnhuần
Âm Nôm: hoằn, huần
Tổng nét: 11
Bộ: tiểu 小 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨ノ丶ノ一ノ丨丶丶フ丶
Unicode: U+21B97
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

hoằn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hoạ hoằn

huần

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hoạ huần (ít thấy có)