Có 1 kết quả:

thơ
Âm Nôm: thơ
Unicode: U+21BB2
Tổng nét: 16
Bộ: tiểu 小 (+13 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨ノ丶丶一一一丨フ一一丨一一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thơ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trẻ thơ