Có 1 kết quả:

thước
Âm Nôm: thước
Unicode: U+21C69
Tổng nét: 10
Bộ: thi 尸 (+7 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨一ノ一フフ一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thước

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thước kẻ; mực thước