Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+21CF0
Tổng nét: 19
Bộ: thi 尸 (+16 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フ一ノ丨フ一一丨フ一丨フノ一一丨丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

áo cũ, bạn cũ, cũ rích