Có 1 kết quả:

ngút
Âm Nôm: ngút
Unicode: U+21D49
Tổng nét: 6
Bộ: sơn 山 (+3 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

ngút

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

núi cao ngút