Có 1 kết quả:

đùn
Âm Nôm: đùn
Unicode: U+21D81
Tổng nét: 7
Bộ: sơn 山 (+4 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨一フ丨フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đùn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mối đùn đất