Có 1 kết quả:

nghi
Âm Nôm: nghi
Tổng nét: 11
Bộ: sơn 山 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ丨丶丶フ丨フ一一一
Unicode: U+21E60
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nghi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nghi ngút