Có 1 kết quả:

chóp
Âm Nôm: chóp
Unicode: U+21F08
Tổng nét: 14
Bộ: sơn 山 (+11 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨一丨一丶ノ一一丨ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chóp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chóp núi; chóp bu; chóp chép