Có 2 kết quả:

nonnôn
Âm Nôm: non, nôn
Unicode: U+21F6B
Tổng nét: 17
Bộ: sơn 山 (+14 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨フノ一一丨フ一丨ノ丶ノ一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

non

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

núi non

nôn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nôn ruột