Có 1 kết quả:

sửa
Âm Nôm: sửa
Tổng nét: 13
Bộ: công 工 (+10 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一フ一フノフ一ノノノ一丨
Unicode: U+22026
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

sửa

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sửa sang