Có 1 kết quả:

lớn
Âm Nôm: lớn
Tổng nét: 21
Bộ: công 工 (+18 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一フ一フ一丨フ一丨ノ丶ノフ丨フ一一一ノ丶
Unicode: U+22032
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

lớn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

to lớn