Có 1 kết quả:

vua
Âm Nôm: vua
Tổng nét: 7
Bộ: cân 巾 (+4 nét)
Hình thái: ⿸
Nét bút: フ一一ノ丨フ丨
Unicode: U+22068
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

vua

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vua, vua cờ