Có 1 kết quả:

phướn
Âm Nôm: phướn
Tổng nét: 7
Bộ: cân 巾 (+4 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ丨丶一フノ
Unicode: U+22078
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phướn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cờ phướn