Có 1 kết quả:

chợ
Âm Nôm: chợ
Tổng nét: 12
Bộ: cân 巾 (+9 nét)
Hình thái: 巿
Nét bút: 丨フ一一一フノ丶一丨フ丨
Unicode: U+22102
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 1

1/1

chợ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phiên chợ, chợ trời