Có 1 kết quả:

phới
Âm Nôm: phới
Tổng nét: 12
Bộ: cân 巾 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ丨丶丶一ノノノフノ丶
Unicode: U+22103
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phới

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phơi phới