Có 1 kết quả:

may
Âm Nôm: may
Unicode: U+221AA
Tổng nét: 18
Bộ: can 干 (+15 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨一丶ノ一一丨一丨一丨フ一一丨一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/1

may

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

may mắn, rủi may