Có 1 kết quả:

suốt
Âm Nôm: suốt
Tổng nét: 16
Bộ: xích 彳 (+13 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノノ丨フ一一一一丨丨フ一丨フ一丨
Unicode: U+22580
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

suốt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

suốt ngày