Có 2 kết quả:

nhầmnhằm
Âm Nôm: nhầm, nhằm
Tổng nét: 7
Bộ: tâm 心 (+4 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶丨ノ一丨一
Unicode: U+225D6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/2

nhầm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhầm lẫn

nhằm

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nhằm đúng