Có 2 kết quả:

lolừa
Âm Nôm: lo, lừa
Tổng nét: 7
Bộ: tâm 心 (+4 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶丨丶フ一ノ
Unicode: U+225FC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

lo

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lo lắng

lừa

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lừa đảo