Có 2 kết quả:

nểnỉ
Âm Nôm: nể, nỉ
Unicode: U+2261D
Tổng nét: 8
Bộ: tâm 心 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶丨丶フ丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/2

nể

giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nể mặt

nỉ

giản thể

Từ điển Hồ Lê

năn nỉ