Có 1 kết quả:

đổi
Âm Nôm: đổi
Tổng nét: 9
Bộ: tâm 心 (+6 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶丨丶フ丶一丨丶
Unicode: U+2266A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đổi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)