Có 1 kết quả:

tuệ
Âm Nôm: tuệ
Tổng nét: 12
Bộ: tâm 心 (+8 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一一丨一一一丨一丶フ丶丶
Unicode: U+22708
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

tuệ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trí tuệ