Có 1 kết quả:

mừng
Âm Nôm: mừng
Tổng nét: 12
Bộ: tâm 心 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一ノフ一一丶フ丶丶
Unicode: U+2270F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mừng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vui mừng