Có 1 kết quả:

hòng
Âm Nôm: hòng
Unicode: U+22773
Tổng nét: 13
Bộ: tâm 心 (+9 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶丶一一丨丨一ノ丶丶フ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hòng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chớ hòng