Có 1 kết quả:

hòng
Âm Nôm: hòng
Tổng nét: 12
Bộ: tâm 心 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶丨フフ丶丶丶丶一丨一
Unicode: U+22783
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hòng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hòng mong. hòng trông