Có 1 kết quả:

nết
Âm Nôm: nết
Unicode: U+227D7
Tổng nét: 13
Bộ: tâm 心 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶丨丶丶一丨フ一一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nết

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nết na